Energy

Az egészséges piaci verseny a hatékony gazdasági működés alapja, amely verseny mechanizmusokat egyes vállalati viselkedések korlátozhatnak ugyan, mások viszont javíthatnak, és a két irány megkülönböztetése sokszor nem egyértelmű. A piaci folyamatok vizsgálatához, a versenyügyek kezeléséhez komplex és dinamikus szemléletre van szükség, ami magas szintű közgazdasági és versenyjogi felkészültséget igényel. Az Infrapont tapasztalt versenypolitikai és közgazdasági szakértőként vesz részt versenyeljárásokban, versenyjogi értékeléseket megalapozó és támogató elemzéseket készít és aktív szerepet vállal versenyproblémákat vizsgáló kutatásokban.


Aktuális hírek, letölthető anyagok


 • Ágazati és versenyszabályozó intézmények számára

 • Piaci szereplők számára

  • szakértői elemzés és tanácsadás versenyjogi ügyekben, konkrét eljárásokhoz kapcsolódóan és előzetes értékelések során
   • versenypolitikai szempontból releváns érintett piacok meghatározása
   • piaci erő értékelése részesedések és egyéb tényezők alapján mentesülési küszöbszámok és gazdasági erőfölény szempontjából
   • megállapodások  és egyoldalú magatartások versenyre gyakorolt múltbeli hatásainak azonosítása és értékelése
   • fúziók versenyre gyakorolt jövőbeni hatásainak azonosítása és értékelése, hatékonysági előnyük számszerűsítése
  • szakértői vélemény nyújtása peres eljárásokban