Energy

Az Infrapont kezdetektől közreműködött a magyar elektronikus hírközlési szektor liberalizációjában. Munkánkkal hozzájárultunk a harmadik magyar mobilszolgáltató piacra lépéséhez, a hírközlési piaci liberalizáció több fordulós jogalkotásához, szabályozási döntések hatásvizsgálatához. A piac valamennyi szegmensében foglalkozunk a szabályozás módszertani kérdéseivel, szabályozási és stratégiai célú piacelemzéssel, árszabályozással, piaci folyamatok modellezésével, hatáselemzéssel, üzleti tervezéssel, kutatással, mind kormányzati, mind piaci szereplők számára.


Aktuális hírek, letölthető anyagok


 • Kormányzati intézmények számára

  • Frekvenciaértékesítések (pályázat, aukció) szakmai előkészítésében való részvétel:
   • szélessávú frekvenciapályázat (2014)
   • spektrumaukció (2012)
   • UMTS piaci bevezetése (2004)
   • DCS 1800 piaci bevezetése (1999)
  • A Hírközlési Törvény megalkotásának és módosításának előkészítő folyamataiban való közreműködés:
   • a vonatkozó EU direktíva implementációja 2010-ben
   • 2003. évi Elektronikus Hírközlési törvény – egyetemes szolgáltatási rendszer megtervezése, átfogó hatástanulmány készítése az EHT távközlési piacokra gyakorolt hatásairól
   • 2001. évi Hírközlési Törvény (Hkt.) – végrehajtási rendeletek (különösen árszabályozás, egyetemes szolgáltatás, piacra lépés) kidolgozása
  • Közreműködés iparági stratégiák kidolgozásában, új törvényekhez kapcsolódó hatáselemzésekben
   • Az egyetemes szolgáltatás és megfizethetőség kérdésének vizsgálata különböző szektorokban (2000)
 • Ágazati és versenyszabályozó intézmények számára

 • Piaci szereplők számára

  • stratégiai célú piacelemzés
  • üzleti tervezés
  • szabályozási stratégiai tanácsadás
  • üzleti terv készítése, illetve értékelése
  • üzleti modellezés stratégiai tervezés céljából
  • piacra lépéssel kapcsolatos stratégiai tanácsadás
  • termék- és szolgáltatásfejlesztés, műszaki, gazdasági, piaci és szabályozási hatások vizsgálata
  • versenypozíció értékelése, versenystratégiai tanácsadás
  • versenyügyekben nyújtott tanácsadás
  • szakértői vélemény jogi vitákban
Pápai, Z.: What can we learn from the European 800MHz auction results? Prezentáció az ITS (International Telecommunication Society) 25. Európai Regionális Regional Konferenciáján, 2014
Pápai, Z.: Does the number of mobile operators matter? Prezentáció a WIK ‘Single market and future framework for electronic communications’ elnevezésű konferenciáján, 2014
Pápai, Z. – Csorba, G.: Does one more or one less mobile operator affect prices? A comprehensive ex-post evaluation of entries and mergers in European mobile telecommunication markets. 24th European Regional ITS Conference (Firenze, 2013. október 20-23.)
Pápai, Z. – Lőrincz, L. – Édes, B.: Triple play as a separate market? Empirical findings and consequences to broadband market definition. Innovative ICT Applications – Emerging Regulatory, Economic and Policy Issues. 22nd European Regional ITS Conference (Budapest, 2011. szeptember 18-21.)
Pápai, Z.: A verseny kérdése a szélessávú oligopolpiacon. In: Verseny és szabályozás 2010. Szerk.: Valentiny, P.- Kiss, F. L. – Nagy, Cs. I., 2011
Gálik, M.– Pápai, Z.– Urbán, Á.: Vita az infokommunikációs hálózatok semlegességéről. In: Verseny és szabályozás 2010. Szerk.: Valentiny, P.- Kiss, F. L. – Nagy, Cs. I., 2011
Bánhidi, F. – Pápai, Z.: Challenges in the regulation of broadband in Hungary.  In: Telecommunications at new crossroads: Changing value configurations, user roles, and regulation. 21st European Regional ITS Conference Copenhagen, 13-15 September 2010
Bölcskei, V.: A távbeszélő szolgáltatások keresleti modelljeinek áttekintése különös tekintettel a fix-mobil helyettesítés becslésére. Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. június (517–535. o.)
Édes, B.– Bölcskei, V. – Lőrincz, L. – Nagy, P. – Pápai, Z.: A vezetékes és mobiltávbeszélő-szolgáltatások közötti helyettesítés vizsgálata. In: Verseny és szabályozás 2009. Szerk.: Valentiny, P.- Kiss, F. L. – Nagy, Cs. I., 2010
Lőrincz, L. – Nagy, P.: Az áttérési költségek hatása a versenyre a távközlési piacokon. In: Verseny és szabályozás 2008. Szerk.: Valentiny, P.- Kiss, F. L., 2009