Infra wiki

Az Infrapont a gazdasági tanácsadás mellett küldetésének tartja a versenykultúra fejlesztését és a versenypiacok működésével, illetve szabályozásával kapcsolatos ismeretek terjesztését. A szabályozás közgazdaságtana a közgazdaság-tudomány speciális területe, mely sajátos szaknyelvet használ. Az egyes piaci jelenségeket, mechanizmusokat jelölő kifejezések gyakran egyedi esetek vagy közelebbi-távolabbi analógiák után kapták az elnevezésüket, melyből nehéz következtetni a pontos jelentésükre. Mivel a szabályozás közgazdaságtana egy folyamatosan alakuló és fejlődő területe a közgazdaságtannak, emiatt a fogalomrendszer is folyamatosan alakul és bővül.

Az Infra wiki arra vállalkozik, hogy a hálózatos iparágak szabályozása terén legfontosabbnak tartott illetve a leggyakrabban előforduló szakkifejezések jelentését – az elméleti háttér és a gyakorlati jelentőség megvilágítása mellett – közérthető módon mutassa be. Célunk az is, hogy a hálózatos iparágakban dolgozók és a terület iránt érdeklődők munkáját segítve a magyarországi helyzetre tekintettel értelmezzük az egyes fogalmakat és jelenségeket.