Versenyügyi referenciák

Ügyfelek

Referenciamunkák

 • Ágazati és versenyszabályozó intézmények számára

 • Piaci szereplők számára

  • szakértői elemzés és tanácsadás versenyjogi ügyekben, konkrét eljárásokhoz kapcsolódóan és előzetes értékelések során
   • versenypolitikai szempontból szóba jöhető érintett piacok meghatározása
   • piaci erő értékelése részesedések és egyéb tényezők alapján mentesülési küszöbszámok és gazdasági erőfölény szempontjából
   • megállapodások  és egyoldalú magatartások versenyre gyakorolt múltbeli hatásainak azonosítása és értékelése
   • fúziók versenyre gyakorolt jövőbeni hatásainak azonosítása és értékelése, hatékonysági előnyük számszerűsítése
  • szakértői vélemény nyújtása peres eljárásokban