Munkatársak

Dr. Pápai Zoltán, ügyvezető, partner
Közgazdász doktor, BKE, 1994
Telefon: 06 20 984 5847

Pápai Zoltán a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász és szociológus diplomát 1988-ban, majd egyetemi doktori fokozatot 1994-ben. Az egyetemen 1988 és 2006 között oktatott különböző közgazdasági tárgyakat. A kilencvenes évek elejétől piacszabályozási és verseny ügyek közgazdasági szakértőjeként dolgozik. 1999-től az Infrapont tanácsadó csapatának vezetője. Eddigi pályafutása során tapasztalatot szerezett számos iparágban, különösen a hírközlés és a média, az energia szektor, a postai szolgáltatások és a közlekedés területén. Szakértőként részt vett a hírközlés és az energia szektor liberalizációjában, szabályozási intézkedések előkészítésében, megalapozásában, hatásainak vizsgálatában. Közgazdasági szakértőként közreműködött szabályozási jogvitákban, versenyügyekben és peres eljárásokban. A tanácsadói tevékenység mellett részt vesz a piacok működésével foglalkozó alkalmazott közgazdasági kutatásokban, elemzések készítésében.


Nagy Péter, partner
Okleveles közgazdász, BKE, 1988

Nagy Péter a Budapesti Közgazdasági Egyetemen szerzett okleveles közgazdász diplomát. Az egyetem Vállalatgazdaságtan tanszékén dolgozott tanársegédként, majd adjunktusként 1998-ig. 1998 és 2000 között a Matáv Stratégiai Igazgatóságának főmunkatársa volt ahol a piacmodellezés volt az egyik fő feladata. 2000 óta az Infrapont Kft. vezető tanácsadója, részt vett a cég valamennyi fontosabb projektjében. Többek között a távközlési liberalizációt megalapozó szakértői munkákban, az elektronikus hírközlésről szóló törvények előkészítésében, a szabályozóhatóság, valamint a hírközlési szolgáltatók számára nyújtott szabályozási és stratégiai tanácsadói munkákban. Az elektronikus hírközlés mellett más hálózatos iparágakkal – energia, posta – is foglalkozik, valamint részt vesz különböző versenyügyekhez kapcsolódó elemzésekben. Fő területei közé tarozik a piacelemzés, hatáselemzés, empirikus kutatások, árszabályozás, jogszabályok közgazdasági előkészítése, üzleti tervezés és piacmodellezés.


Dr. Csorba Gergely, partner
Közgazdász doktor, Közép-európai Egyetem (CEU), 2006
Telefon: 06 30 816 4262

Csorba Gergely 2012 óta veszt részt az Infrapont munkájában, ahol a versenypolitikai szakterületet vezeti. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve a Toulouse-i Egyetemen végezte, majd a Közép-Európai Egyetemen szerzett doktori fokozatot közgazdaságtanból. 2006 és 2012 között a Gazdasági Versenyhivatal vezető közgazdászi posztját töltötte be, ahol a jelentős versenyügyekben vezette a közgazdasági piacelemzéseket. Különösen összefonódások elemzése terén van jelentős tapasztalata, de számos iparágban dolgozott megállapodások és erőfölényes visszaélések értékelésén, illetve kárbecslési ügyekben. Több bírósági ügyben is közreműködött szakértőként.


McLean Aliz, vezető tanácsadó
Okleveles közgazdász, Közép-európai Egyetem (CEU), 2008

McLean Aliz 2015-ben csatlakozott az Infraponthoz. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, majd a Közép-Európai Egyetemen végezte. 2008 és 2012 között a Gazdasági Versenyhivatal vezető közgazdász irodáján dolgozott elemzőként, ahol a részletesebb közgazdasági elemzést igénylő ügyek vizsgálatában vett részt. 2012-ben 3 hónapig a washingtoni George Mason University vendégkutatója, fúziók elemzéséhez használt közgazdasági módszerek témájában. 2012-től az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont vezető elemzője, ingatlanpiaci elemzéseket és előrejelzéseket készít, többek között az Otthontérkép adatbázisait állítja elő és kezeli. 2007 óta szakkollégiumokban, a Nemzetközi Üzleti Főiskolán és az ELTÉ-n oktatási tevékenységet végez, piacelemzési és ökonometriai kurzusokat tart. Fő területei a versenyügyek közgazdasági elemzése, a piacelemzés, nagyméretű adatbázisok elemzése. Anyanyelvi szinten beszél angolul.


Szabó Gábor, vezető tanácsadó
Okleveles közgazdász, BKÁE, 2002

Szabó Gábor 2018-ben csatlakozott az Infraponthoz. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerzett közgazdász diplomát 2002-ben. 2002 és 2018 között a Gazdasági Versenyhivatalban dolgozott, kezdetben a Versenypolitikai Iroda elemzőjeként, majd a Hálózatos Ágazatok Irodája vizsgálójaként, 2012-től pedig az Antitröszt Iroda vezetőhelyetteseként, majd vezetőjeként. Ennek során jelentős tapasztalatot szerzett elsősorban a hálózatos iparágak versenyjogi és közgazdasági elemzési kérdéseiben. Vizsgálóként számos jelentős versenyügyben vett részt, emellett több piacelemzést és ágazati vizsgálatot is vezetett.


Mészáros Evelin, asszisztens