Vízágy hatás (Waterbed effect)

A vízágy hatás alatt a távközlés-gazdaságtan területén azt a jelenséget értjük, hogy a szolgáltatók szabályozott díjaik csökkentésének hatására nem szabályozott áraikat emelni fogják.

A fogalmat tipikusan a mobil iparággal kapcsolatban használják, ahol a mobil szolgáltatók bevételei (Európában) részben szabályozott árú nagykereskedelmi szolgáltatásokból (végződtetési díj, roaming díjak), részben szabályozatlan, piaci árú jellemzően kiskereskedelmi szolgáltatásokból (előfizetői és percdíjak) állnak. Amennyiben fennáll a vízágy hatás, akkor ha a szabályozó hatóság csökkenti a szabályozott díjakat, a kieső bevételeket a szolgáltatók a nem szabályozott díjak emeléséből pótolják.

A vízágy hatás megjelenése feltételezi, hogy a szolgáltatók közt olyan erős a verseny, ami nem teszi lehetővé összességében a normál profitot meghaladó (extra) profit realizálását. A költségeket meghaladó díjak (végződtetés, roaming) tehát nem vezettek extraprofithoz, mivel ezt a többletet a szolgáltatók más (a kiskereskedelmi) piacokon elversenyezték. A szabályozott nagykereskedelmi árak költségszintre történő csökkentése ezért a szolgáltatóknak összességében veszteséget okozna, hacsak nem emelik fel a korábban alacsonyan árazott (és a nagykereskedelmi szolgáltatások profitjából keresztfinanszírozott) szolgáltatások árait.

A vízágy hatás léte vagy nem léte fontos gyakorlati következményekkel jár. Európában, és így Magyarországon is a szabályozói beavatkozás következtében folyamatosan csökkennek a mobil nagykereskedelmi díjak (mind a végződtetési, mind a roaming díjak). A kérdés az elmúlt években Christos Genakos és Tommaso Valletti cikke[1] kapcsán került a középpontba, melyben empirikusan kimutatják, hogy a vízágy hatás – ha nem is teljes mértékű – de létezik. A vízágy hatás létezéséből következik, hogy az elmúlt évek végződtetési díj csökkentéseinek kompenzálására a mobil szolgáltatók részben a kiskereskedelmi díjak emelésére kényszerültek, vagy pedig nem csökkenthették áraikat az erős kiskereskedelmi piaci verseny ellenére sem.