Csomagképzés, árukapcsolás

Az árukapcsolás (bundling) két vagy több termék, szolgáltatás együttes, rögzített arányú, csomagban történő értékesítését jelenti. Tiszta árukapcsolás esetén a csomag részét képező termékek, szolgáltatások külön-külön nem vásárolhatók meg. Kevert árukapcsolás (mixed bundling) esetében a csomag elemeit egyenként is meg lehet vásárolni. A kapcsolt értékesítés (tying vagy tie-in sale) lényege, hogy a szolgáltató egy termék megvásárlását egy másik termék megvételéhez köti.

A csomagképzésnek a vállalat részéről hatékonysági és stratégiai indokai lehetnek. A csomagolás hatékonysági indoka lehet a költségcsökkentés vagy a minőség garantálása. Stratégiai indok lehet a vállalat erőfölényes vagy monopol helyzetének fenntartására, megerősítése, vagy a versenytársak kiszorítása. A csomagképzés leggyakoribb indoka az árdiszkrimináció, amely hatékonysági és stratégiai célokat is szolgálhat. A csomagképzés jóléti (versenyre gyakorolt) hatása nem egyértelmű. Az árukapcsolásra és kapcsolt értékesítésre is igaz, hogy alkalmazása növelheti és csökkentheti is a verseny intenzitását, ezért a hatásokat mindig eseti alapon kell vizsgálni.

A csomagképzés motivációját bizonyos feltételek fennállása esetén egyszerűbb azonosítani. Az erőfölény fenntartását célzó stratégiai árukapcsolás eredményessége például annál valószínűbb, minél erősebb pozitív korreláció áll fenn a csomag elemeinek fogyasztói értékelésében,[1] vagy minél inkább domináns helyzetű egy vállalat a csomag legalább egy elemének piacán. Az árukapcsolás esetén eljáró hatóságnak ezért célszerű vizsgálni a szolgáltatások fogyasztói értékelését, a csomag részét képező szolgáltatások keresletét, az árukapcsolást alkalmazó vállalat és a versenytársak piaci pozícióját, valamint a lehetséges gazdaságossági előnyöket.

Az árukapcsolás és a kapcsolt értékesítés versenyellenes hatásának vizsgálata jellemzően a versenyhatóságok feladatkörébe tartozik. A nemzetközi versenyjogban sehol nem tiltott eleve az árukapcsolás, a versenyhatóságok egy konkrét ügy kapcsán mérlegelik az árukapcsolás indokait és jóléti hatását, és a teljes hatás alapján engedélyezik vagy korlátozzák ezt a magatartásformát. A kapcsolt értékesítés rendszerint szigorúbb megítélés alá esik.

A telekommunikáció Európai Uniós szabályozási keretrendszere az ágazati szabályozó hatóságoknak is lehetőséget nyújt versenykorlátozó árukapcsolás vagy kapcsolt értékesítés elleni fellépésre. Az Eht. értelmében az NHH feladatköre is kiterjed a JPE szolgáltatók potenciálisan versenykorlátozó magatartásformáinak – így az árukapcsolás és kapcsolt értékesítés – kezelésére: a hatóság az uniós szabályokhoz hasonlóan megtilthatja kiskereskedelmi szolgáltatások indokolatlan árukapcsolását.

  • [1] Azaz a fogyasztói csoportok mindegyikére igaz, hogy viszonylag magasra értékeli például az A terméket és alacsonyra a B terméket.