Egyedi jelentős piaci erő

Egy vállalkozás egy releváns piacon akkor tekinthető jelentős piaci erővel (JPE) rendelkezőnek, ha képes a versenytársaktól, vevőktől és végső soron a fogyasztóktól számottevő mértékben függetlenül viselkedni. A JPE-nek ez a meghatározása megegyezik a versenyjogban alkalmazott dominancia fogaloméval. Amennyiben egy piacon azonosítható jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató, az ágazati szabályozás számára ez azt jelenti, hogy a piacon nem működik hatékony verseny. Ha a verseny hatékony, akkor nincs jelentős piaci erővel rendelkező szereplő a piacon.

Míg a piaci erő közgazdasági értelmezésben egy folytonos változó – amely valamilyen mértékben igen sokszor a valós piacokon, megfelelő mértékű verseny esetén is előfordul – addig a jelentős piaci erő (JPE) (Significant Market Power – SMP) egy szabályozási fogalom, amihez szabályozói a beavatkozáshoz kapcsolódik. A JPE olyan mértékű piaci erőt jelent, amely birtokában a vállalat tartósan képes torzítani a versenyt. A JPE tehát diszkrét és nem folytonos változó.

A JPE (illetve a dominancia) megállapítása előfeltétele a piacelemzési (JPE) módszeren alapuló ex-ante szabályozásnak[1], illetve az erőfölénnyel való visszaélést tiltó ex-post versenyszabályozásnak.

A JPE megállapítás alakulása a telekom szabályozásban

A távközlési szektor liberalizálására az EU-ban 1998-ban került sor. Ez a szabályozás már a JPE azonosításon alapult. A JPE megállapítása meglehetősen mechanikusan történt, a Bizottság által megállapított piacokon (ez egyébként a közgazdasági, versenyszabályozási elveknek nem megfelelő piacmeghatározás volt) való 25%-ot meghaladó piaci részesedés alapján (amelytől csak kivételes esetekben lehetett eltérni).

Az uniós telekom keretszabályozás 2003-ban került felülvizsgálatra, ami már a jelentős piaci erő meghatározásában is a versenyszabályozási alapelvekre épült. A 2003-as szabályozási rezsim sokkal nagyobb hangsúlyt helyezett a közgazdasági értelemben vett releváns piac megfelelő módszerekkel történő meghatározására, felismerve, hogy a piacmeghatározás alapvetően befolyásolhatja a JPE azonosítást is.  A JPE azonosítás során a piaci részesedésnek ebben a szabályozási rezsimben is kiemelt szerepe van (a gyakorlatban sokkal inkább, mint az elvek szintjén), azonban hangsúlyosan jelenik meg más szempontok vizsgálata is. A JPE megalapozott gyanúja tekintetében a piaci részesedések kritikus szintjét a versenyszabályozási esetjog alapján a 40-50% jelenti. Efelett igen valószínű, ez alatt valószínűtlen a JPE megléte. A JPE vizsgálat során egyéb tényezők elemezése is szükséges abból a szempontból, hogy mennyiben támasztják alá, vagy mondanak ellent a JPE meglétére vonatkozó első, a piaci részesedések alapján megfogalmazható gyanúnak. A JPE azonosítást, csak az összes szempont vizsgálatát követően lehet megtenni.

A JPE azonosítás az EU iránymutatása szerint (ami a magyar jogszabályokban is megjelenik) alapvetően a piac strukturális jellemzői alapján történik. Nincs kizárva ugyanakkor más magatartási, vagy teljesítménymutatók (pl. árazás, jövedelmezőség, stb.) figyelembevétele sem.  Az egyedi JPE vizsgálati szempontok az EU iránymutatása szerint a következők:[2]

 • – abszolút értelemben, illetve a versenytársakéhoz képest magas piaci részesedés,
 • – jelentős vállalatméret,
 • – a szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastruktúra gazdaságosan nem duplikálható,
 • – a vállalat jelentős technológiai előnyt élvez,
 • – nincs kiegyenlítő vásárlói erő,
 • – könnyű vagy kedvező hozzáférés a tőkepiacokhoz/pénzügyi forrásokhoz,
 • – termék illetve szolgáltatás differenciáltság (kapcsolt termékek vagy szolgáltatások)
 • – méretgazdaságosság,
 • – választékgazdaságosság,
 • – vertikális integráltság,
 • – fejlett értékesítési és elosztó hálózat,
 • – a potenciális verseny hiánya,
 • – terjeszkedési korlátok.

Linkek:

 

 • [1] A telekom piacok esetén ez az európai és az azt implementáló nemzeti szabályozás alapja, illetve Magyarországon az energia piacok esetében is ezt alkalmazzák.
 • [2] Guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the Community regulatory framework for electronic communications networks and services