Az elveszett mobilinternet nyomában – A magyar mobil szélessáv penetrációs lemaradás lehetséges okai

Az Infrapont munkatársainak tanulmánya a Verseny és Szabályozás – az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó – 2016-os kötetében jelent meg. Az alábbi linkeken elérhető a teljes szöveg és a kötetet bemutató konferencián elhangzott előadás is. A tanulmány következtetéseihez kapcsolódóan Pápai Zoltánnal készített interjú pedig itt olvasható.

Előadás a 2016-os ITS konferencián

Pápai Zoltán az ITS (International Telecommunications Society) 27. európai regionális konferenciáján adott elő az európai mobil szélessáv piacok kínálati oldali szerkezete és a teljesítmény közötti kapcsolatról. Az előadás címe “Benchmarking large-screen mobile broadband prices: 4 is better than 3? – Does the number and composition of players matter on the mobile broadband markets?” volt és az alábbi linken érhető el.

A postai piacnyitás tanulságai – A liberalizáció versenyre gyakorolt hatásai és az effektív verseny kialakulását korlátozó tényezők

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának GVH VKK/2013. sz. pályázatának keretében az Infrapont átfogó nemzetközi piacelemzést készített az európai postapiacok liberalizációjának eredményeiről, különös tekintettel az effektív verseny kibontakozásának korlátozását érintő versenypolitikai aggályokra.

Tanulmányunkban részletesen elemeztük az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszait az egyetemes szolgáltatások liberalizációjára, az ezek körül kibontakozott tipikus versenypolitikai aggályokat és a jelentősebb lezárult versenyfelügyeleti eljárásokat. Az iparág különböző piacainak fejlődését és a liberalizációt követően ezeken kibontakozó versenyviszonyokat összefoglaló európai piacelemzés eredményeinek fényében végső soron a magyarországi piacnyitás tanulságait vizsgáltuk.

Megállapításaink szerint a hazai piacokon az inkumbens Magyar Posta kivételezett helyzete, a szabályozó által fenntartott egyenlőtlen versenyfeltételek, illetve a belépést nehezítő jogi, adminisztratív és stratégiai tényezők is gátolják az effektív verseny kialakulását, valamint az intézményi és törvényi feltételek sem adottak ahhoz, hogy az ágazati szabályozó hatékonyan kiszűrhesse a versenytorzító és -korlátozó magatartásokat.

A tanulmány a GVH honlapján elérhető.

Verseny és szabályozás 2012 – összehasonlító költségvizsgálatok az energia piacon

Megjelent a KTI által gondozott Verseny és szabályozás sorozat 2012-es kötete, melyben „Az összehasonlító költségvizsgálatok módszertani kérdései és használata az energiaelosztók szabályozásában. A magyar gyakorlat értékelése” címmel kollégáink közös cikket publikáltak. A tanulmány első része az összehasonlító költségvizsgálatok szabályozási célú használatának elméleti alapjait és alkalmazásuk fő szempontjait mutatja be az energia piacra fókuszálva. Ezt követően a Magyar Energia Hivatal energiaelosztókkal szemben alkalmazott költség-felülvizsgálati gyakorlatát tekinti át és értékeli. Bár a legutóbbi felülvizsgálati időszakban alkalmazott módszertan sok újítást hozott a korábbiakhoz képest, még mindig szükséges néhány módszertani problémára felhívni a figyelmet.

A cikk az alábbi linken letölthető.

A kötet további cikkei a KTI honlapján érhetőek el.

Verseny és szabályozás 2012 – publikáció a mobilpiac fejlődéséről

Megjelent a KTI által gondozott Verseny és szabályozás sorozat 2012-es kötete, melyben „Tapasztalatok a mobilpiacok működéséről – ár-összehasonlítások és piacszerkezeti változások értékelése” címmel kollégáink közös cikket publikáltak. A tanulmány a mobilpiacok működése kapcsán felmerülő mítoszok közül kettő (a magyar mobil hangszolgáltatások árai magasak illetve négy szereplő jobb, mint három) valóságtartalmát vizsgálja alaposabban, empirikus eszközökkel. Az eredmény: a nyilvánosan elérhető adatok elemzése alapján a mítoszok nem állnak meg.

Bővebben