All posts by pappberci

Elkészült az Infrapont mobilpiaci jelentése

Az Infrapont csapata átfogó mobilpiaci jelentést készített “A magyar mobilpiac nemzetközi tükörben” címmel, mely több aspektusban (penetráció, árak, be- és kilépések, fogyasztói elégedettség) statisztikai és ökonometriai eszközökkel elemzi a magyar mobilpiac helyzetét, működését és a verseny erősségét. A tanulmány nyilvánosan elérhető nemzetközi és magyar adatbázisokra, illetve saját adatgyűjtésre támaszkodva tárja fel a magyar mobilpiac jelenlegi helyzetét – az eredmények értékelését nemzetközi összehasonlító adatok közlésével segíti.

A tanulmány bevezetője letölthető innen.

Postai egyetemes szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói igények és elégedettség

Az NMHH Postai Főosztályának megbízásából az Infrapont reprezentatív felmérésen alapuló kutatást végzett az egyetemes postai szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói igények megismerése és az elégedettség mérése céljából.

A projekt keretében sor került nemzetközi információk és tapasztalatok gyűjtésére és feldolgozás az egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos szabályozás és a fogyasztói igények felmérése terén. A kutatás eredményei egy 1000 fős reprezentatív lakossági és egy 300 fős kkv mintára támaszkodnak. Az egyszerű elégedettség mérésen túl a tanulmány teszteli a fogyasztók reakcióit az egyetemes szolgáltatás szintjének növelését illetve csökkentését jelentő szabályozási alternatívákkal kapcsolatban. A fogyasztói preferenciák erősségére alapján értékeli az anyag a reálisan felmerülő szabályozási alternatívák bevezetésének indokoltságát, illetve ez alapján javaslatot fogalmaz meg a postai egyetemes szolgáltatás tartalmának lehetséges változásaira vonatkozóan.

A tanulmány letölthető az NMHH honlapjáról.

A szakmai felelősségbiztosítások piacának versenyszempontú sajátosságai Magyarországon

Tanulmányunk a GVH Versenykultúra Központja által „A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon” címmel meghirdetett pályázatra készült.

A szakmai felelősségbiztosítási piacon számos olyan közgazdasági sajátosságot azonosítottunk mind a keresleti, mind a kínálati oldalon, melyek e piacot megkülönböztetik nemcsak más piacoktól, de a biztosítás más területeitől is. A versenyszempontú értékelés tekintetében kiemelt jelentőségű tényező a piaci koncentráció. Ennek vizsgálata azért is indokolt, mert óriási különbség mutatkozik a mérsékelten koncentrált teljes szakmai felelősségbiztosítási piac és az egyes szakma területek jellemzően rendkívül koncentrált (rész)piacai között. Az egyes szakmai felelősségbiztosítási területeken tapasztalható erős koncentráció oka elméletileg lehet a piaci szereplők (hallgatólagos) koordinációjának az eredménye. Elemzésünk arra a következtetésre jutott, hogy a szakmai felelősségbiztosítási piac strukturális jellemzői nem teszik lehetővé az összehangolt piaci magatartás fenntartható megvalósítását. A piacra lépés korlátai nem tűnnek túl magasnak, a piacra történnek belépések, a potenciális verseny jelen van, s a piacon jelen vannak agresszív terjeszkedési stratégiával versenyző (maverick) szereplők, amelyek jelenlétében az összejátszás általában nem valósítható meg. Emellett a termék nem homogén, a piaci szereplők részesedései közt jelentős különbségek vannak, és valószínűsíthetően a kereslet árrugalmassága is meglehetősen magas, valamint a kereslet aggregálásával a kamarák, szakmai szövetségek jelentős vevői alkuerővel rendelkeznek. A piacnak és a szolgáltatás nyújtásának ugyanakkor számos olyan jellemzőjét azonosítottuk, melyek segítségével a koordinatív magatartás helyett, verseny konform módon magyarázható a koncentrált szakmai felelősségbiztosítási részpiacok kialakulása. Ilyen lehet a kereslet alacsony szintje, a kisméretű veszélyközösség, a kereslet aggregálása a kamarák által, vagy az alacsony váltási hajlandóság a biztosítottak részéről.

A szakmai felelősségbiztosítás területén a piac meghatározásban a kínálati helyettesítésnek lehet igazán jelentős szerepe. Számos esetben a kínálati helyettesítés valószínűleg olyan erős, ami egy szakmára vonatkozó biztosítás releváns piacának kibővítését indokolhatja. A szakmai felelősségbiztosítás igen komplex, speciális ismereteket igénylő terület, ezért a területen kívüli szereplő azonnali belépését (kínálati helyettesítését) a szakmai felelősségbiztosítási piacon kívülről nem tartjuk valószínűnek. Ez alapján a legtágabb piacdefiníciót a szakmai felelősségbiztosítás teljes piaca jelentheti, ennek további bővítése valószínűleg nem indokolt. A piacmeghatározás (mint ahogy a piac elemzése a verseny, a koncentráció, illetve a piaci erő szempontjából) a rendelkezésünkre állónál jóval több és pontosabb adatot, információt igényel. Ezek egy jelentős része, üzleti titok, ami egy külső elemző számára nem elérhető. A piacmeghatározás tekintetében ezért inkább csak szempontokat és hipotéziseket tudtunk megfogalmazni.
Mindemellett úgy véljük, számos esetben indokolható lehet, a GVH eddigi gyakorlatától eltérően, a piac határainak a kínálati helyettesítés alapján történő bővebb meghatározása. Lehetnek azonban olyan piacok (pl. egészségügyi, ügyvédi felelősségbiztosítás), melyek esetében a kínálati helyettesítés hiánya, vagy gyengesége miatt valószínűleg indokolható a szűk piacdefiníció.

A tanulmány letölthető innen, illetve a GVH VKK honlapján is elérhető.

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései

Tanulmányunk a GVH Versenykultúra Központja által „A szerviz- és alkatrészpiac, mint utópiac működése és a főpiaci versenyre gyakorolt hatása, s ennek versenyjogi megítélése a tartós fogyasztási cikkek piacain” címmel meghirdetett pályázatra készült.

Az utópiacok speciális kezelésének igénye mind a piacmeghatározás, mind a releváns piac elemzése során felmerülhet. Egy verseny eljárásban elvégzendő piacmeghatározás során alternatív lehetőségeket célszerű vizsgálni, s elemezni kell azt, hogy az alternatív piacmeghatározások hogyan befolyásolják a versenyprobléma értékelését. A piacmeghatározásnál körültekintően kell eljárni a SSNIP teszt alkalmazása során, mivel a teszt egypiacos jellege miatt eredeti formájában nem képes a fő- és utópiacok közti kapcsolatok megfelelő figyelembevételére. Ez akkor is igaz, ha a ténylegesen el lehet végezni a SSNIP tesztet, s akkor is, ha csak elvi, logikai alkalmazására van lehetőség.

Tanulmányunkban ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára vállalkoztunk. Célunk volt, hogy az elméleti ismeretek alapos áttekintésén túl, a gyakorlat számára is hasznos megállapításokat tegyünk. Míg az előbbi célt a tanulmánynak sikerült elérnie, a második tekintetében be kellett látnunk, hogy a témában nehéz olyan megállapításokat tenni, amelyek gond nélkül általánosíthatók. A versenyszabályozás számára talán az a legfontosabb tanulság, hogy nem kell gyökeresen új típusú problémákra felkészülnie, az utópiaci ügyek kapcsán. Nem annyira a jelenségre, mint inkább a hatások értékelésére kell összpontosítani. A szokásostól valóban némileg eltérő speciális utópiaci körülmények között is ugyanazok a versenyproblémák jelentkeznek, legfeljebb a megítélésükhöz kell komplexebben közelíteni.

A tanulmány letölthető innen, illetve a GVH VKK honlapjáról is elérhető.

Cikk az állami mobilszolgáltatóról a komment.hu-n

Nagy Péter írása megjelent a komment.hu-n.

Soha nem volt ilyen drága az olcsó

Egyedüli pályázóként egy állami konzorcium lehet a mobiltelefon-piac negyedik versenyzője. Miközben az új szereplő soha nem látott alacsony áron léphet be a piacra, az eddigi szolgáltatók rekordáron jutottak frekvenciához.

Meglehetősen ritkán fordul elő, hogy egyetlen árverés keretében egyszerre sikerül megdönteni a legmagasabb és a legalacsonyabb értékesítési árrekordot. A legutóbbi frekvenciaárverés során mégis ez történt: a mobilfrekvencia 1 megahertzéért (MHz) a magyar mobiltelefon-piac történetében sohasem fizettek olyan sokat, mint amennyit a jelenlegi hazai mobilszolgáltatók az árverés során ajánlottak, ugyanakkor soha egyetlen szolgáltató sem jutott olyan olcsón frekvenciához, mint az állami vállalatokból álló Magyar Posta-MVM-MFB konzorcium….

A teljes cikk elolvasható itt.

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

A GVH Versenykultúra Központjának támogatásával készült tanulmányunk a közösségi közlekedési szolgáltatások keresletének empirikus vizsgálatával kapcsolatos legfrissebb nemzetközi és magyar közgazdasági irodalom áttekintésére vállalkozott. A tanulmány kiemelt fókusza a különböző közlekedési eszközök közötti helyettesítés mérésére alkalmazott módszertanok bemutatása. További célja a tanulmánynak, hogy olyan kutatási kérdéseket vessen fel, amelyek kiindulópontjai lehetnek új, közgazdasági szemléletű kutatások elindításának a közlekedési szektorban. Az ilyen empirikus vizsgálatokban ugyanis jelenleg hiányt szenved a vonatkozó magyar szakirodalom.

A tanulmány letölthető innen.

Előadás a Budapesti ITS konferencián

Pápai Zoltán a Regionális ITS Konferencia 2011-es budapesti állomásán előadta az Édes Balázzsal és Lőrincz Lászlóval közösen írt tanulmányukat. Az előadás címe: Triple play as a separate market? Empirical findings and consequences for a broadband market definition. Letölthető innen.

Az előadás mögötti paper megjelent a konferencia kiadványában. A paper angol nyelven letölthető innen.

A konferenciáról bővebben itt.

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Nyilvánosan is elérhető a Magyar Energia Hivatal megbízásából készített tanulmányunk, mely a villamosenergia elosztó hálózatba csatlakozás körülményeit tárja fel illetve az elosztói engedélyesekre vonatkozó ösztönző rendszer felülvizsgálata után javaslatokat fogalmaz meg az eddigi szabályozás átalakítására. A tanulmány elkészítése során a GEA-EGI Zrt. illetve a Dr. Lengyel Attila Ügyvédi Iroda volt segítségünkre a műszaki és jogi vonatkozások értelmezésében.

A tanulmány elérhető a MEH honlapján illetve itt.