Munkatársak

Dr. Pápai Zoltán, ügyvezető, tanácsadó
Közgazdász doktor, BKE, 1994.

Pápai Zoltán a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász és szociológus diplomát 1988-ban, majd egyetemi doktori fokozatot 1994-ben. Az egyetemen 1988 és 2006 között oktatott különböző közgazdasági tárgyakat. A kilencvenes évek elejétől piacszabályozási és verseny ügyek közgazdasági szakértőjeként dolgozik. 1999-től az Infrapont tanácsadó csapatának vezetője. Eddigi pályafutása során tapasztalatot szerezett számos iparágban, különösen a hírközlés és a média, az energia szektor, a postai szolgáltatások és a közlekedés területén. Szakértőként részt vett a hírközlés és az energia szektor liberalizációjában, szabályozási intézkedések előkészítésében, megalapozásában, hatásainak vizsgálatában. Közgazdasági szakértőként közreműködött szabályozási jogvitákban, versenyügyekben és peres eljárásokban. A tanácsadói tevékenység mellett részt vesz a piacok működésével foglalkozó alkalmazott közgazdasági kutatásokban, elemzések készítésében.


Nagy Péter, partner, vezető tanácsadó
Okleveles közgazdász, BKE, 1988.

Nagy Péter a Budapesti Közgazdasági Egyetemen szerzett okleveles közgazdász diplomát. Az egyetem Vállalat-gazdaságtan tanszékén dolgozott tanársegédként, majd adjunktusként 1998-ig. 1998 és 2000 között a Matáv Stratégiai Igazgatóságának főmunkatársa volt ahol a piacmodellezés volt az egyik fő feladata. 2000 óta az Infrapont Kft. vezető tanácsadója, részt vett a cég valamennyi fontosabb projektjében. Többek között a távközlési liberalizációt megalapozó szakértői munkákban, az elektronikus hírközlésről szóló törvények előkészítésében, a szabályozóhatóság, valamint a hírközlési szolgáltatók számára nyújtott szabályozási és stratégiai tanácsadói munkákban. Az elektronikus hírközlés mellett más hálózatos iparágakkal – energia, posta – is foglalkozik, valamint részt vesz különböző versenyügyekhez kapcsolódó elemzésekben. Fő területei közé tarozik a piacelemzés, hatáselemzés, empirikus kutatások, árszabályozás, jogszabályok közgazdasági előkészítése, üzleti tervezés és piacmodellezés.


Dr. Csorba Gergely, partner, vezető tanácsadó
Közgazdász doktor, Közép-európai Egyetem (CEU), 2006

Csorba Gergely 2012 óta veszt részt az Infrapont munkájában, főként a versenypolitikai és piacelemzési témák vezető szakértőjeként. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtani Egyetemen, illetve a Toulouse-i Egyetemen végezte, majd a Közép-európai Egyetemen szerzett doktori fokozatot közgazdaságtanból. 2006 és 2012 között a Gazdasági Versenyhivatal vezető közgazdászi posztját töltötte be, ahol számos jelentős versenyügyben végzett részletes közgazdasági elemzést. Kutatási területei az elméleti és alkalmazott mikroökonómiához kapcsolódnak, ezzel kapcsolatban több publikációja jelent meg referált nemzetközi szaklapokban.


McLean Aliz, tanácsadó
Okleveles közgazdász, Közép-európai Egyetem (CEU), 2008

McLean Aliz 2015-ben csatlakozott az Infraponthoz. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, majd a Közép-európai Egyetemen végezte. 2008 és 2012 között a Gazdasági Versenyhivatal vezető közgazdász irodáján dolgozott elemzőként, ahol a részletesebb közgazdasági elemzést igénylő ügyek vizsgálatában vett részt. 2012-ben 3 hónapig a washingtoni George Mason University vendégkutatója, fúziók elemzéséhez használt közgazdasági módszerek témájában. 2012-től az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont vezető elemzője, ingatlanpiaci elemzéseket és előrejelzéseket készít, többek között az Otthontérkép adatbázisait állítja elő és kezeli. 2007 óta szakkollégiumokban, a Nemzetközi Üzleti Főiskolán és az ELTÉ-n oktatási tevékenységet végez, piacelemzési és ökonometriai kurzusokat tart. Fő területei a versenyügyek közgazdasági elemzése, a piacelemzés, nagyméretű adatbázisok elemzése. Anyanyelvi szinten beszél angolul.


Papp Bertalan, elemző
Okleveles közgazdász, Közép-európai Egyetem, 2013.

Papp Bertalan 2013 óta az Infrapont elemzője. Diplomát a Közép-Európai Egyetem (CEU) közgazdaságtudományi tanszékén szerzett 2013-ban. Korábban részt vett nagy adatigényű kutatási és közpolitika-elemzési projektekben és a kvantitatív elemzési módszerek piacszerkezeti alkalmazása mellett a versenypolitika és az iparági szabályozás, ezeken belül is a kétoldalú piacokkal (fizetési rendszerek) foglalkozó ügyek területén szerzett tapasztalatokat. Az Infrapont elemzőjeként közreműködött versenyjogi eljárások és fúziók engedélyezésének közgazdasági megalapozásában, empirikus módszertani felkészültséget igénylő verseny és ágazati szabályozási témájú kutatási és tanácsadói projektekben.


Mészáros Evelin, asszisztens