A szakmai felelősségbiztosítások piacának versenyszempontú sajátosságai Magyarországon

Tanulmányunk a GVH Versenykultúra Központja által „A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon” címmel meghirdetett pályázatra készült.

A szakmai felelősségbiztosítási piacon számos olyan közgazdasági sajátosságot azonosítottunk mind a keresleti, mind a kínálati oldalon, melyek e piacot megkülönböztetik nemcsak más piacoktól, de a biztosítás más területeitől is. A versenyszempontú értékelés tekintetében kiemelt jelentőségű tényező a piaci koncentráció. Ennek vizsgálata azért is indokolt, mert óriási különbség mutatkozik a mérsékelten koncentrált teljes szakmai felelősségbiztosítási piac és az egyes szakma területek jellemzően rendkívül koncentrált (rész)piacai között. Az egyes szakmai felelősségbiztosítási területeken tapasztalható erős koncentráció oka elméletileg lehet a piaci szereplők (hallgatólagos) koordinációjának az eredménye. Elemzésünk arra a következtetésre jutott, hogy a szakmai felelősségbiztosítási piac strukturális jellemzői nem teszik lehetővé az összehangolt piaci magatartás fenntartható megvalósítását. A piacra lépés korlátai nem tűnnek túl magasnak, a piacra történnek belépések, a potenciális verseny jelen van, s a piacon jelen vannak agresszív terjeszkedési stratégiával versenyző (maverick) szereplők, amelyek jelenlétében az összejátszás általában nem valósítható meg. Emellett a termék nem homogén, a piaci szereplők részesedései közt jelentős különbségek vannak, és valószínűsíthetően a kereslet árrugalmassága is meglehetősen magas, valamint a kereslet aggregálásával a kamarák, szakmai szövetségek jelentős vevői alkuerővel rendelkeznek. A piacnak és a szolgáltatás nyújtásának ugyanakkor számos olyan jellemzőjét azonosítottuk, melyek segítségével a koordinatív magatartás helyett, verseny konform módon magyarázható a koncentrált szakmai felelősségbiztosítási részpiacok kialakulása. Ilyen lehet a kereslet alacsony szintje, a kisméretű veszélyközösség, a kereslet aggregálása a kamarák által, vagy az alacsony váltási hajlandóság a biztosítottak részéről.

A szakmai felelősségbiztosítás területén a piac meghatározásban a kínálati helyettesítésnek lehet igazán jelentős szerepe. Számos esetben a kínálati helyettesítés valószínűleg olyan erős, ami egy szakmára vonatkozó biztosítás releváns piacának kibővítését indokolhatja. A szakmai felelősségbiztosítás igen komplex, speciális ismereteket igénylő terület, ezért a területen kívüli szereplő azonnali belépését (kínálati helyettesítését) a szakmai felelősségbiztosítási piacon kívülről nem tartjuk valószínűnek. Ez alapján a legtágabb piacdefiníciót a szakmai felelősségbiztosítás teljes piaca jelentheti, ennek további bővítése valószínűleg nem indokolt. A piacmeghatározás (mint ahogy a piac elemzése a verseny, a koncentráció, illetve a piaci erő szempontjából) a rendelkezésünkre állónál jóval több és pontosabb adatot, információt igényel. Ezek egy jelentős része, üzleti titok, ami egy külső elemző számára nem elérhető. A piacmeghatározás tekintetében ezért inkább csak szempontokat és hipotéziseket tudtunk megfogalmazni.
Mindemellett úgy véljük, számos esetben indokolható lehet, a GVH eddigi gyakorlatától eltérően, a piac határainak a kínálati helyettesítés alapján történő bővebb meghatározása. Lehetnek azonban olyan piacok (pl. egészségügyi, ügyvédi felelősségbiztosítás), melyek esetében a kínálati helyettesítés hiánya, vagy gyengesége miatt valószínűleg indokolható a szűk piacdefiníció.

A tanulmány letölthető innen, illetve a GVH VKK honlapján is elérhető.