Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései

Tanulmányunk a GVH Versenykultúra Központja által „A szerviz- és alkatrészpiac, mint utópiac működése és a főpiaci versenyre gyakorolt hatása, s ennek versenyjogi megítélése a tartós fogyasztási cikkek piacain” címmel meghirdetett pályázatra készült.

Az utópiacok speciális kezelésének igénye mind a piacmeghatározás, mind a releváns piac elemzése során felmerülhet. Egy verseny eljárásban elvégzendő piacmeghatározás során alternatív lehetőségeket célszerű vizsgálni, s elemezni kell azt, hogy az alternatív piacmeghatározások hogyan befolyásolják a versenyprobléma értékelését. A piacmeghatározásnál körültekintően kell eljárni a SSNIP teszt alkalmazása során, mivel a teszt egypiacos jellege miatt eredeti formájában nem képes a fő- és utópiacok közti kapcsolatok megfelelő figyelembevételére. Ez akkor is igaz, ha a ténylegesen el lehet végezni a SSNIP tesztet, s akkor is, ha csak elvi, logikai alkalmazására van lehetőség.

Tanulmányunkban ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára vállalkoztunk. Célunk volt, hogy az elméleti ismeretek alapos áttekintésén túl, a gyakorlat számára is hasznos megállapításokat tegyünk. Míg az előbbi célt a tanulmánynak sikerült elérnie, a második tekintetében be kellett látnunk, hogy a témában nehéz olyan megállapításokat tenni, amelyek gond nélkül általánosíthatók. A versenyszabályozás számára talán az a legfontosabb tanulság, hogy nem kell gyökeresen új típusú problémákra felkészülnie, az utópiaci ügyek kapcsán. Nem annyira a jelenségre, mint inkább a hatások értékelésére kell összpontosítani. A szokásostól valóban némileg eltérő speciális utópiaci körülmények között is ugyanazok a versenyproblémák jelentkeznek, legfeljebb a megítélésükhöz kell komplexebben közelíteni.

A tanulmány letölthető innen, illetve a GVH VKK honlapjáról is elérhető.