A postai piacnyitás tanulságai – A liberalizáció versenyre gyakorolt hatásai és az effektív verseny kialakulását korlátozó tényezők

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának GVH VKK/2013. sz. pályázatának keretében az Infrapont átfogó nemzetközi piacelemzést készített az európai postapiacok liberalizációjának eredményeiről, különös tekintettel az effektív verseny kibontakozásának korlátozását érintő versenypolitikai aggályokra.

Tanulmányunkban részletesen elemeztük az inkumbens postai szolgáltatók stratégiai válaszait az egyetemes szolgáltatások liberalizációjára, az ezek körül kibontakozott tipikus versenypolitikai aggályokat és a jelentősebb lezárult versenyfelügyeleti eljárásokat. Az iparág különböző piacainak fejlődését és a liberalizációt követően ezeken kibontakozó versenyviszonyokat összefoglaló európai piacelemzés eredményeinek fényében végső soron a magyarországi piacnyitás tanulságait vizsgáltuk.

Megállapításaink szerint a hazai piacokon az inkumbens Magyar Posta kivételezett helyzete, a szabályozó által fenntartott egyenlőtlen versenyfeltételek, illetve a belépést nehezítő jogi, adminisztratív és stratégiai tényezők is gátolják az effektív verseny kialakulását, valamint az intézményi és törvényi feltételek sem adottak ahhoz, hogy az ágazati szabályozó hatékonyan kiszűrhesse a versenytorzító és -korlátozó magatartásokat.

A tanulmány a GVH honlapján elérhető.

Postai egyetemes szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói igények és elégedettség

Az NMHH Postai Főosztályának megbízásából az Infrapont reprezentatív felmérésen alapuló kutatást végzett az egyetemes postai szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói igények megismerése és az elégedettség mérése céljából.

A projekt keretében sor került nemzetközi információk és tapasztalatok gyűjtésére és feldolgozás az egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos szabályozás és a fogyasztói igények felmérése terén. A kutatás eredményei egy 1000 fős reprezentatív lakossági és egy 300 fős kkv mintára támaszkodnak. Az egyszerű elégedettség mérésen túl a tanulmány teszteli a fogyasztók reakcióit az egyetemes szolgáltatás szintjének növelését illetve csökkentését jelentő szabályozási alternatívákkal kapcsolatban. A fogyasztói preferenciák erősségére alapján értékeli az anyag a reálisan felmerülő szabályozási alternatívák bevezetésének indokoltságát, illetve ez alapján javaslatot fogalmaz meg a postai egyetemes szolgáltatás tartalmának lehetséges változásaira vonatkozóan.

A tanulmány letölthető az NMHH honlapjáról.

Nemzetközi trendek és a magyar postai piacok

Rövid összefoglalónkban bemutatjuk, hogy milyen nemzetközi trendek érvényesülnek napjainkban a postai szolgáltatások piacán, illetve, hogy ezen trendek miként hatnak a magyar postai piacok fejlődésére. Bemutatjuk azt is, hogy a postai szolgáltatások piaca, milyen részpiacokra bontható, illetve szót ejtünk ezek sajátosságairól is.
 
Az összefoglaló letölthető innen.