Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

A GVH Versenykultúra Központjának támogatásával készült tanulmányunk a közösségi közlekedési szolgáltatások keresletének empirikus vizsgálatával kapcsolatos legfrissebb nemzetközi és magyar közgazdasági irodalom áttekintésére vállalkozott. A tanulmány kiemelt fókusza a különböző közlekedési eszközök közötti helyettesítés mérésére alkalmazott módszertanok bemutatása. További célja a tanulmánynak, hogy olyan kutatási kérdéseket vessen fel, amelyek kiindulópontjai lehetnek új, közgazdasági szemléletű kutatások elindításának a közlekedési szektorban. Az ilyen empirikus vizsgálatokban ugyanis jelenleg hiányt szenved a vonatkozó magyar szakirodalom.

A tanulmány letölthető innen.